At my camp

I’m the doctor

I’m the minister

I’m the police

I’m the carpenter

I’m the cook

I’m the gunsmith

I’m the blacksmith

I’m the butcher

I’m the musician

I’m the tailor

I’m the dentist

I’m the biologist

I’m the landlord

I’m the janitor

I’m the chief

I’m the surveyor

I’m the psychologist

I’m the photographer

I’m the meteorologist

But I’m not the bartender